Fiat Camper Assistance

Czym jest Fiat Camper Assistance?


Jest to usługa wsparcia dla użytkowników kamperów zbudowanych na podwoziu Fiata polegająca na pomocy w przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia drogowego uniemożliwiającego dalszą jazdę.

Centrum alarmowe Fiat Camper Assistance dostępne jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku.


Co obejmuje Fiat Camper Assistance?


Awaria

Uszkodzenie pojazdu wskutek usterki, zepsucia się lub wadliwej pracy części, co uniemożliwia uruchomienie pojazdu lub jego bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie, przy czym okoliczności takich usterek przypisać można usługom objętym warunkami Gwarancji Kontraktowej. Za awarię nie są uznawane: konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi Pojazdu, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, brak części
niezbędnych do wykonania obsługi bieżącej i okresowej, wszelkie inne usterki wynikłe z winy klienta, lub będące konsekwencją nieprzeprowadzenia przeglądów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi Pojazdu.

Pozostałe niedogodności podlegające usłudze Assistance

Mowa o wymienionych poniżej okolicznościach unieruchamiających pojazd, którym Klient nie jest w stanie zaradzić, a które mają miejsce w trakcie trwania okresu Gwarancji Kontraktowej na Kampera:

 • brak paliwa
 • zatankowanie nieprawidłowego paliwa
 • zamarznięcie paliwa
 • rozładowany akumulator
 • przebicie jednej lub więcej opon
 • uszkodzenie/zgubienie kluczyków
 • zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu
Wypadek

Jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu (np.: ze skarpy), wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku.

Zdarzenie

Jest to pojedyncze wydarzenie, jakie może mieć miejsce w trakcie obowiązywania Usługi, i które jest przyczyną składania przez Klienta wniosku o pomoc Assistance.


Jakie usługi oferuje Fiat Camper Assistance?


 • Usprawnienie pojazdu na drodze.
 • Holowanie.
 • Samochód zastępczy.
 • Koszt dodatkowego transportu.
 • Transport pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży.
 • Zakwaterowanie w hotelu.
 • Odbiór Kampera po naprawie.
 • Transport do kraju Kampera nie naprawionego.
 • Zaliczka na pokrycie kosztów naprawy.
 • Usługi informacyjne.

Zakres terytorialny Fiat Camper Assistance


Usługa ta obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czarnogóra, Czechy, Dania (część kontynentalna), Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania (w tym Baleary,
Wyspy Kanaryjskie oraz Ceuta i Melilla), Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Izrael, Jordania, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia (w tym Azory i Madera), Rosja (część europejska), Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Kanał La Manche, Włochy, Wyspy Owcze.


Pliki do pobraniaAktualizacja treści tej podstrony: 9.02.2017.

Jeśli chcesz zarezerwować ten samochód to zadzwoń pod numer +48 692 673 074
lub wypełnij poniższy formularz.